K.G. Jebsen-senter for genom-rettet kreftterapi

Foto: UiB
Foto: UiB

Det er nå mulig å studere de molekylære mekanismene som forårsaker kreftspredning, samt behandlingsresistens, og dette gir muligheter for mer persontilpasset kreftterapi.   

Selv om vi har sett store fremskritt i kreftbehandlingen i senere år, er det fortsatt slik at de fleste pasienter med fjernspredning av kreftsykdommen dessverre ikke kan helbredes. De siste årene har det imidlertid skjedd store framskritt innen laboratorieteknologien for genetiske analyser. Dette gjør det nå mulig å studere de molekylære mekanismene som forårsaker kreftspredning, samt behandlingsresistens. Slike analyser vil fundamentalt forandre måten vi diagnostiserer og behandler kreftpasienter, og gir oss muligheten for langt mer persontilpasset terapi.

Ved K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi vil vi gjennomføre nye kliniske studier ved flere ulike kreftformer for å utforske hvordan endringer i kreftgenomet påvirker følsomhet for behandling, og hvordan kreftterapi bør designes for å utnytte de genfeil som regulerer kreftcellene . Spesielt vil vi konsentrere oss om brystkreft, tykktarmskreft, sarkomer, lungekreft og kreft i blære samt prostata. Håpet er ikke bare å finne fram til bedre metoder for å identifisere hvilke pasienter som har nytte av spesifikke behandlingsformer, men også på sikt å utvikle mer effektiv terapi som kan lede til helbredelse av mange pasienter vi ikke kan helbrede i dag.

Senterledelse:

Per Eystein Lønning vil lede senteret sammen med to nestledere; PI for Molekylærbiologi-gruppen, Stian Knappskog (PhD, seniorforsker), og PI for Brystkreftgruppen, Hans Petter Eikesdal (overlege, professor).

Prosjekt/gruppledere:

Gruppe 1: Molekylærbiologi v/ PI Stian Knappskog (UiB, HUH)

Gruppe 2: Sarkoma v/ PIs Ola Myklebost & Kjetil Boye

Gruppe 3: Patologi v/ PI Hrvoje Miletic

Gruppe 4: Brystkreft v/PI Hans Petter Eikesdal

Gruppe 5: Colorektal kreft v/PI Inger Marie Løes

Gruppe 6: Lungekreft/basket trial v/PI Inger Marie Sandvik

 

Fakta om senteret:

Leder: professor Per Eystein Lønning
Startår: 2018
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 18 MNOK
Hjemmeside

 

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen senter for genomrettet kreftterapi

Post: Universitetet i Bergen, Postboks 7804, 5020 Bergen

Besøk: Laboratoriebygget, Jonas Lies veg 87, etasje 1M

E-post: linn.iversen@uib.no

Administrativ koordinator:
Linn Iversen

Telefon: +47 5597 2090

Scientific advisory board:

Dr. David Wedge, Group leader, Big Data Institute, University of Oxford, UK

Dr. Mårten Fernø, Senior researcher, Dept. of Oncology and Pathology, University of Lund, Sweden

Dr. Line Bjørge, Professor and group leader, Dept. of Gynecology, Haukeland University Hospital, and Dept. of Clinical Science, University of Bergen, Norway.

Patient advisory council:

Hildborg Mandiussen, Brystkreftforeningen i Bergen
Ester-Johanne Sande, Kreftforeningen, region Vest

Aktuelt fra stiftelsen