K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning

Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til dødsfall i den vestlige verden, og hovedårsak til sykehusinnleggelse blandt pasienter over 65 år i Europa. 

50% av alle tilfeller av hjertesvikt skyldes manglende fylling av hjertet (diastolic dysfunction) og hovedmålsetningen for K. G. Jebsen senter for hjertesvikt er å identifisere årsaker til manglende fylling av hjertet.

Hjertesvikt

Hjertesvikt er en tilstand der hjertets evne til å forsyne kroppen med blod er utilstrekkelig.

I lang tid har hjertesvikt vært primært knyttet til redusert evne til å trekke seg sammen (systolisk dysfunksjon), men nå vet vi at nesten halvparten av hjertesviktpasienter primært har forstyrrelser i hvordan hjertet fylles (diastolisk dysfunksjon).

Diastolisk dysfunksjon

Det finnes foreløpig ingen effektiv medisinsk behandling av diastolisk dysfunksjon. Grunnen til dette er at viktige mekanismer som ligger til grunn for tilstanden fortsatt er ukjent.

Vi har som mål å identifisere sentrale sykdomsmekanismer bak tilstanden diastolisk dysfunksjon.

Gruppeledere:

Fakta om senteret:

Leder: professor Ivar Sjaastad
Startår: 2017
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 18 MNOK
Hjemmeside

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen senter for hjerteforskning

Post:
Oslo universitetssykehus, Ullevål
P.O.Box 4950 Nydalen
0424 Oslo

Besøk:
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Kirkeveien 166
Bygg 7, 4. etg
0450 Oslo

E-post
kgj-cardiac@klinmed.uio.no

Administrativ koordinator:
Emil Espe

Telefon senterleder: 230 16 797

Scientific advisory board:

Patient advisory council:

Medieomtale

Eksempel.no, dd.mm.20åå:
xxx

Eksempel.no, dd.mm.20åå:
xxx

Aktuelt fra stiftelsen