K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning

K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning forsket på hjertesvikt, med fokus på nye muligheter for diagnostikk og behandling basert på forskning på mekanismer på molekyl- og cellenivå, samt utprøving av dette i kliniske studier på pasienter med hjertesvikt.

Resultat av senterets arbeid:

Fakta om senteret:

Leder: Finn Olav Levy
Senterperiode: 2011-2015
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside for Levys forskningsgruppe: Centre for Heart Failure Research

Aktuelt fra stiftelsen