K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

CERG (Cardiac Exercise Research Group) er en tverrfaglig gruppe bestående av både erfarne forskere og unge, lovende forskertalenter ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim. Senteret har som mål å identifisere sentrale cellulære og molekylære mekanismer bak de gunstige effektene av fysisk trening på hjertet, blodårer og skjelettmuskulatur.

Vårt mål er å finne optimale treningsprogram slik at folk flest får og bevarer en god helse gjennom hele livet.

K.G. Jebsen-senter for hjertetrening (CERG) tar sikte på å  finne optimale treningsprogram for folk flest for å øke sannsynligheten for at de får og bevarer en god helse gjennom hele livet. Vi studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Gruppen består av framragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalenter fra hele verden. CERG er lokalisert i det fullt integrerte  St. Olavs hospital. I 2011 oppnådde CERG den ære å bli et  K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning. Gruppen ledes av Professor Ulrik Wisløff.

Gruppeledere:

Ulrik Wisløff, Professor/gruppeleder, PhD

Bjarne Martens Nes, Forsker/gruppeleder for epidemiologi

Håvard Dalen, Førsteamanuensis/Gruppleder for klinikk, MD, PhD

Natale Rolim, Forsker/gruppeleder for eksperimental- and molekylærmedisin , PhD

Fakta om senteret:

Leder: Ulrik Wisløff
Startår: 2011
Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tildeling: 16 + 8 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

Besøksadresse:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3rd floor
7006 Trondheim

Postadresse:
NTNU, Faculty of Medicine and Health Sciences
Department of Circulation and Medical Imaging
Box 8905
7491 Trondheim
Norway

Aktuelt fra stiftelsen

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR