K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

CERG (Cardiac Exercise Research Group) er en tverrfaglig gruppe bestående av både erfarne forskere og unge, lovende forskertalenter ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim. Senteret har som mål å identifisere sentrale cellulære og molekylære mekanismer bak de gunstige effektene av fysisk trening på hjertet, blodårer og skjelettmuskulatur.

Vårt mål er å finne optimale treningsprogram slik at folk flest får og bevarer en god helse gjennom hele livet.

K.G. Jebsen-senter for hjertetrening (CERG) tar sikte på å  finne optimale treningsprogram for folk flest for å øke sannsynligheten for at de får og bevarer en god helse gjennom hele livet. Vi studerer effekten av trening som medisin for å behandle hjerte- og livsstilsrelaterte sykdommer. Gruppen består av framragende forskere, teknikere, leger og lovende forskningstalenter fra hele verden. CERG er lokalisert i det fullt integrerte  St. Olavs hospital. I 2011 oppnådde CERG den ære å bli et  K.G. Jebsen-senter for medisinsk forskning. Gruppen ledes av Professor Ulrik Wisløff.

Gruppeledere:

Ulrik Wisløff, Professor/gruppeleder, PhD

Bjarne Martens Nes, Forsker/gruppeleder for epidemiologi

Håvard Dalen, Førsteamanuensis/Gruppleder for klinikk, MD, PhD

Natale Rolim, Forsker/gruppeleder for eksperimental- and molekylærmedisin , PhD

Fakta om senteret:

Leder: Ulrik Wisløff
Startår: 2011
Vertsinstitusjon: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Tildeling: 16 + 8 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen-senter for hjertetrening

Besøksadresse:
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gt. 3
Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3rd floor
7006 Trondheim

Postadresse:
NTNU, Faculty of Medicine and Health Sciences
Department of Circulation and Medical Imaging
Box 8905
7491 Trondheim
Norway

Aktuelt fra stiftelsen