K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft

Når immunsystemet ikke klarer å bekjempe kreft, er hovedutfordringen at immunsystemet ikke oppfatter kreftcellene som fremmede. Det vil K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft bruke nye strategier for å gjøre noe med.

Vårt immunsystem er uovertruffent når det gjelder å bekjempe infeksjoner. Immuncellene gjenkjenner mikrober og infiserte celler som fremmede og dreper dem effektivt uten å skade normale celler. Kreft er mer problematisk, fordi immunsystemet i mange tilfeller vil ignorere kreftcellene eller til og med aktivt tolerere dem. Dette senteret vil ta i bruk ny teknologi for å manipulere immunapparatet til å drepe kreftceller like effektivt som virusinfiserte celler.

Man har i mange år visst at immunapparatet avstøter organer som transplanteres fra andre mennesker. Forskning som er gjort av medlemmer i dette senteret tyder på at slike avstøtningsreaksjoner kan brukes i kreftbehandling. Man har lykkes med å velge ut immunceller fra friske personer som avstøter kreftceller fra en annen person. Dette åpner for at slike utvalgte immunceller kan overføres til pasientens blod. Her forventes de å virke som målstyrte missiler som retter sitt skyts mot svulsten, men sparer friske celler. Et spennende alternativ er et ”copy and paste” prinsipp der man kopierer gener fra immunceller hos ett individ og ”limer” dem inn i pasientens egne.

I løpet av de siste årene er det blitt klart at immunsystemet har bremser som hindrer det fra å angripe kreft. Det er nå kommet en ny behandling bl.a. mot føflekkskreft som går ut på å blokkere bremsene. Forskere i dette senteret arbeider med å finne nye angrepspunkter i bremsene og er i ferd med å teste ut medisiner som kan være mer effektive enn de man har i dag.

En av forskerne i senteret er kreftlege og spesialist på behandling av lymfekreft. Han har ledet en undersøkelse der man behandler en av pasientens svulster på en slik måte at immunsystemet oppfatter tilstanden som en infeksjon. Dernest injiseres celler som er spesialisert for å stimulere immunresponser. Hos flere pasienter har dette ført til fullstendig tilbakegang av sykdommen.

Midler fra stiftelsen gjør det mulig for 6 forskningsgrupper ved Universitetet i Oslo,  Oslo Universitetssykehus og The Netherlands Cancer Institute å samle sin ekspertise og rette arbeidet mot et felles mål. Leder av senteret, professor Johanna Olweus, forteller at dette gir helt nye muligheter for å realisere håpet om å kunne utnytte immunsystemets kraft og presisjon i kampen mot kreft.

Gruppeledere:

Johanna Olweus (senterleder)
Professor  ved Seksjon for Immunologi, Institutt for kreftforskning, OUS- Radiumhospitalet og UiO.

Karl Johan Malmberg (nestleder)
Professor ved Seksjon for Immunologi, Institutt for kreftforskning, OUS- Radiumhospitalet og UiO.

Arne Kolstad
Overlege dr. med. ved Onkologisk Avdeling OUS-Radiumhospitalet.

Kjetil Tasken
Professor ved Senter for molekylærmedisin i Norge, Nordisk EMBL Partnership og Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo og Avdeling for infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus.

Fridtjof Lund-Johansen
Forsker ved Immunologisk Avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Ton Schumacher
Professor ved Det Nederlandske Kreftforskningsinstitutt, Amsterdam, Nederland.

Fakta om senteret:

Leder: Johanna Olweus
Startår: 2013
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft

Kontakt senteret:

Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning

Besøksadresse:
Oslo Universitetssykehus Radiumhospitalet
Ullernchaussèen 70
Forskningsbygget. 2. og 3. etg.

Postadresse:
Oslo Universitetessykehus Radiumhospitalet
Ullernchauséen 70
0310 Oslo

Aktuelt fra stiftelsen