K.G. Jebsen-senter for MS-forskning

K.G. Jebsen-senter for MS-forskning hadde som målsetning å identifisere nye biomarkører for bedret diagnostisering av pasienter. I tillegg ville man finne ut mer om hvordan sykdommen oppstår, utvikler seg og forløper og dermed komme et steg videre på vegen mote å forbedre både diagnostikk og behandling.

Resultat av senterets arbeid:

Fakta om senteret:

Leder: Kjell Morten Myhr
Senterperiode: 2011-2015
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsensenter for MS-forskning

Aktuelt fra stiftelsen