K.G. Jebsen-senter for myelomforskning

Ved K.G. Jebsen-senter for Myelomforskning var målsetningen å identifisere undergrupper av myelompasienter, for å kunne tilby hver enkelt pasient en bedre behandling

Resultater av senterets arbeid.

Fakta om senteret:

Leder: Anders Sundan
Senterperiode: 2012-2016
Vertsinstitusjon: NTNU
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsensenter for myelomforskning

Aktuelt fra stiftelsen