K.G. Jebsen senter for tarmkreftforskning

Tarmkreft er blant de vanligste kreftformene i Norge med over 4200 nye tilfeller årlig. Senteret samler fageksperter innen genetikk, biologi, bioinformatikk,  epidemiologi, strålebehandling og kirirugi med mål om forbedret og mer skreddersydd behandling for pasientene.

Senteret er lokalisert på Oslo Universitetssykehus (OUS), et av Europas største kreftsykehus og samler forskere fra Universitetet i Oslo og OUS. Sammen med moderne forskningsinfrastruktur og høy kompetanse innen klinisk forskning, gir dette gode muligheter for at resultater fra forskningen raskt og sikkert kan overføres til klinisk virksomhet. 

 

Gruppeledere:

Prof. Ragnhild A. Lothe
Centre Leader, Department of Molecular Oncology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital (OUH) and Institute for Clinical Medicine, University of Oslo (UiO).

Prof. Guro E. Lind
Department of Molecular Oncology, Institute for Cancer Research, OUH, and Department of Biosciences, UiO

Prof. Arild Nesbakken
Department of Gastrointestinal Surgery, OUH and Institute for Clinical Medicine, UiO.

Prof. Rolf I. Skotheim
Department of Molecular Oncology, Institute for Cancer Research, OUH, and Department of Informatics, UiO.

Dr. Marianne G. Guren, 
Department of Oncology, OUH.

Pasientråd:

Senteret ønsker å involvere pasienter i forskningen og har derfor etablert et eget pasientråd. Medlemmene i pasientrådet har alle erfaring med tarmkreft enten som pasienter eller pårørende.

 

Fakta om senteret:

Leder: Ragnhild A. Lothe
Startår: 2014
Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen senter for tarmkreftforskning

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen senter for tarmkreftforskning

Besøksadresse:
Oslo University Hospital
Norwegian Radium Hospital
Ullernchausseen 70
Montebello, Oslo
Norway

Postadresse:
Oslo University Hospital
Norwegian Radium Hospital
P. O. Box 4953 Nydalen
0424 Oslo
Norway

Medieomtale

Oslo universitetssykehus, 16.6.2017:
Fra genforskning til bedre behandling av tarmkreft

Dagens medisin, 4.6.2017:
Oppmuntrende funn fra tarmkreftstudie

Forskning.no / blogg OUS, 7.4.2017:
En SMART tarmkreftpasient

Aktuelt fra stiftelsen