K. G. Jebsen-senter for tromboseforskning (TREC)

Vår forskning vil føre til mer målrettede forebyggende tiltak og bedre behandling for de som blir rammet av sykdommen. Vi vil også kunne redusere antall nye tilfeller og dødsfall som følge av sykdommen.

K.G. Jebsen TREC har som målsetning å finne nye risikofaktorer for, og utvide forståelsen av venøs blodpropp.

Årlig er omtrent 540.000 dødsfall i Europa relatert til venøs blodpropp, til sammenligning dør cirka 68.000 av brystkreft i samme område. 20 til 50 prosent av pasientene som får blodpropp i beina blir i ettertid plaget med smerter og hevelse som følge av dårligere sirkulasjon. Samtidig påfører sykdommen samfunnet store kostnader til behandling og eventuelt bortfall av inntekter fordi noen faller ut av arbeidslivet.

Professor John-Bjarne Hansen fikk i 2014 støtte fra stiftelsen K. G. Jebsen, UiT-Norges arktiske universitet og Helse Nord RHG til å etablere K. G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning.

Vårt forskningsfokus
Utgangspunktet for vår forskning er at venøs trombose er en vanlig sykdom med uklar og komplisert sykdomsutvikling hvor risikofaktorene bare delvis er kjent.

Det er fire områder rundt venøs blodpropp vi studerer i TREC; genetiske varianter, regulatorer av genutrykk (miRNAs), sirkulerende miktopartikler (som stammer fra aktiverte, eller døende blodceller) og spesifikke proteiner i blodet.

Vi gjennomfører eksperimentelle studier i modellsystemer for å avdekke underliggende mekanismer til sykdommen. I tillegg undersøker vi om sammenhengen mellom arteriell og venøs trombose skyldes felles risikofaktorer, eller om den skyldes at en av sykdommene direkte påvirker den andre.

Risikofaktorer
Forskere har tidligere avslørt en del risikofaktorer som kan føre til blodpropp. Men det er flere faktorer som ennå ikke er identifisert, og det mangler også tilstrekkelig kunnskap om hvordan de kjente faktorene virker sammen.

Familie- og tvillingstudier har vist at det er en betydelig genetisk komponent. Noen genetiske risikofaktorer kjenner vi allerede, men disse forklarer bare en brøkdel av blodproppene som er relatert til arv. Samspill mellom genetikk og enkelte miljøfaktorer kan ytterligere øke risikoen for blodpropp. Men også dette vet vi foreløpig alt for lite om.

For å finne de viktigste genene som gir økt risiko for blodpropp, undersøker vi 250 gener og 200.000 genvariasjoner hos 6000 personer, hvor halvparten har hatt venøs blodpropp. En tidligere studie har vist lovende resultater for å oppdage nye genetiske risikofaktorer for venøs blodpropp.

Befolkningsundersøkelser som Tromsøundersøkelsen, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og tilsvarende undersøkelser fra Danmark og Nederland, danner deler av forskningsmaterialet.

Samarbeid
I Tromsø er vi over 30 personer som jobber i TREC. Våre studier vil foregå både i Tromsø og ved hjelp av samarbeidspartnere i Bodø, Oslo, Nederland og USA. Vi deltar derfor i et internasjonalt nettverk av forskere med spesialkompetanse og som utfyller hverandre i arbeidet for at vi skal nå målsetningen for senteret.

K.G. Jebsen TREC er finansiert av Stiftelsen K.G. Jebsen, Helse Nord RHF og UiT-Norges arktiske universitet. Senteret er det første K.G. Jebsen senter for medisinsk forskning etablert i Nord-Norge.

Gruppeledere:

Hansen, John-Bjarne
Professor ved Institutt for klinisk medisin Campus Tromsø.

Arshad, Nadia
Stipendiat K.G. Jebsen – TREC Institutt for klinisk medisin Campus Tromsø.

Jan Brox
Professor II ved Institutt for medisinsk biologi Campus Tromsø.

Sigrid Brækkan
Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin Campus Tromsø.

Trond Børvik
Hematologi/Lungemedisin ved Institutt for klinisk medisin.

Fakta om senteret:

Leder: John-Bjarne Hansen
Startår: 2014
Vertsinstitusjon: Universitetet i Tromsø
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K. G. Jebsen TREC, senterets facbookside, Senterets twitterkonto

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning

Besøksadresse:

Farmasibygget;Farmasiloftet 4 etg.
Rom F4.210

Postadresse:

K.G. Jebsen TREC
Det helsevitenskapelige fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Medieomtale

Aktuelt fra stiftelsen