K. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. Sykdomsbelastningen for pasient og pårørende kan være stor, og vi vet lite om årsakene.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere det vi vet om utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Videre skal senteret studere hvordan andre deler av kroppen blir rammet.

I dag finnes det svært lite effektiv behandling for nevroutviklingsforstyrrelser, og det er vanskelig å forutse den enkeltes sykdomsforløp. På grunn av den store variasjonen i sykdomsbildet og livslang varighet finner vi denne pasientgruppen på de fleste av sykehusets avdelinger.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser består av et tverrfaglig forskerteam fra flere sykehusmiljø, som sammen med forskere innen stordata-analyser (‘big data’), molekylærbiologi og nevrovitenskap fra Universitetet i Oslo og eksperter innen befolkningsstudier på Folkehelseinstituttet (FHI), skal generere ny kunnskap om mekanismer som kan omsettes til ny behandling av utviklingsforstyrrelsene.

Senteret ledes av Terje Nærland fra Barne- og ungdomsklinikken ved KlinMed på UiO og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS, i tett samarbeid med toppforskere fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Sentralt i prosjektet er en omfattende kartlegging av barns utvikling med særlig fokus på hvordan genetisk og miljømessige forhold påvirker hjernens utvikling.

 1. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser skal
 • studere forholdet mellom gener og miljø i utvikling av forhold som er relevant for nevroutviklingsforstyrrelser (populasjonsgenetikk)
 • karakterisere normal og unormal hjerneutvikling ved hjelp av ulike hjerneavbildningsmetoder, genetikk, immunprofil og kognitiv fungering (dyp fenotyping)
 • undersøke forholdet mellom sjeldne genfeil og vanlige genvarianter i utvikling av nevroutviklingsforstyrrelser (klinisk genetikk)
 • gjennomføre kliniske intervensjonsstudier på grupper med utviklingsforstyrrelser (klinisk translasjon og implementering)

Gruppeledere

 • Terje Nærland, senterleder, forsker, Barne- og Ungdomsklinikken, UiO og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser, OUS
 • Ole A. Andreassen, nestleder, professor, NORMENTog Klinikk psykisk helse og avhengighet, UiO og OUS
 • Lars T. Westlye, professor, Psykologisk Institutt, UiO
 • Srdjan Djurovic, professor II, NORMENT, UiO og Avdeling for medisinsk genetikk, OUS

Hovedforskere

 • Daniel S. Quintana, forsker, Universitetet i Oslo
 • Ida Sønderby, forsker, Universitetet i Oslo
 • Emma Haapaniemi, forsker, Universitetet i Oslo
 • Ingrid A. Agartz, professor, Universitetet i Oslo

Fakta om senteret:

Leder: Terje Nærland
Senterperiode: 2020 – 2025
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 22,5 MNOK
Hjemmeside, senterets facbookside, Twitter

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen- senter for utviklingsforstyrrelser

Besøksadresse:
Oslo universitetssykehus ETC
Kirkeveien 166
Bygg 31 A, 2. etasje


Postadresse:
Oslo universitetssykehus, ETC
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Aktuelt fra stiftelsen

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR