K. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser

Autisme og utviklingshemning kjennetegnes av unormal hjerneutvikling. Sykdomsbelastningen for pasient og pårørende kan være stor, og vi vet lite om årsakene.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på årsaker og behandling av autisme og andre utviklingsforstyrrelser.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser forsker på mekanismene bak diagnosene ved å kombinere det vi vet om utviklingsforstyrrelser med ny kunnskap om genetikk og hjerneutvikling. Videre skal senteret studere hvordan andre deler av kroppen blir rammet.

I dag finnes det svært lite effektiv behandling for nevroutviklingsforstyrrelser, og det er vanskelig å forutse den enkeltes sykdomsforløp. På grunn av den store variasjonen i sykdomsbildet og livslang varighet finner vi denne pasientgruppen på de fleste av sykehusets avdelinger.

K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser består av et tverrfaglig forskerteam fra flere sykehusmiljø, som sammen med forskere innen stordata-analyser (‘big data’), molekylærbiologi og nevrovitenskap fra Universitetet i Oslo og eksperter innen befolkningsstudier på Folkehelseinstituttet (FHI), skal generere ny kunnskap om mekanismer som kan omsettes til ny behandling av utviklingsforstyrrelsene.

Senteret ledes av Terje Nærland fra Barne- og ungdomsklinikken ved KlinMed på UiO og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser ved Barne- og ungdomsklinikken på OUS, i tett samarbeid med toppforskere fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT).

Sentralt i prosjektet er en omfattende kartlegging av barns utvikling med særlig fokus på hvordan genetisk og miljømessige forhold påvirker hjernens utvikling.

 1. G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser skal
 • studere forholdet mellom gener og miljø i utvikling av forhold som er relevant for nevroutviklingsforstyrrelser (populasjonsgenetikk)
 • karakterisere normal og unormal hjerneutvikling ved hjelp av ulike hjerneavbildningsmetoder, genetikk, immunprofil og kognitiv fungering (dyp fenotyping)
 • undersøke forholdet mellom sjeldne genfeil og vanlige genvarianter i utvikling av nevroutviklingsforstyrrelser (klinisk genetikk)
 • gjennomføre kliniske intervensjonsstudier på grupper med utviklingsforstyrrelser (klinisk translasjon og implementering)

Gruppeledere

 • Terje Nærland, senterleder, forsker, Barne- og Ungdomsklinikken, UiO og Nasjonale kompetansetjenester for sjeldne diagnoser, OUS
 • Ole A. Andreassen, nestleder, professor, NORMENTog Klinikk psykisk helse og avhengighet, UiO og OUS
 • Lars T. Westlye, professor, Psykologisk Institutt, UiO
 • Srdjan Djurovic, professor II, NORMENT, UiO og Avdeling for medisinsk genetikk, OUS

Hovedforskere

 • Daniel S. Quintana, forsker, Universitetet i Oslo
 • Ida Sønderby, forsker, Universitetet i Oslo
 • Emma Haapaniemi, forsker, Universitetet i Oslo
 • Ingrid A. Agartz, professor, Universitetet i Oslo

Fakta om senteret:

Leder: Terje Nærland
Senterperiode: 2020 – 2025
Vertsinstitusjon: Universitetet i Oslo
Tildeling: 22,5 MNOK
Hjemmeside, senterets facbookside, Twitter

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen- senter for utviklingsforstyrrelser

Besøksadresse:
Oslo universitetssykehus ETC
Kirkeveien 166
Bygg 31 A, 2. etasje


Postadresse:
Oslo universitetssykehus, ETC
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Aktuelt fra stiftelsen