K. G. Jebsen Akademi for yngre forskere

Akademiet skal fremme talentfulle unge forskere, og styrke samarbeidet mellom Jebsen-sentrene

Akademiet støtter unge, talentfulle forskere, og bidrar til deres fremtidige karrieremuligheter. Stiftelsen har også et mål om å øke utnyttelsen av forskningsressurser mellom Jebsen-sentrene, og styrke utsiktene for rekruttering til translasjonell forskning. Akademiet tilbyr sine medlemmer støtte gjennom blant annet møter og nettverksbygging, hvor det fokuseres på mulige samarbeid, forskningsledelse, karriereutvikling og søknadsskriving, hvor EU-finansiering  står sentralt. Akademiet har egen nettside med mer informasjon og fyldig presentasjon av akademiets medlemmer.

 K.G. Jebsen senter for genetisk epidemiologi ved NTNU koordinerer Akademiet for yngre medisinske forskere i en fireårsperiode. Leder for senteret, Kristian Hveem, er også prosjektleder for Akademiet. En styringsgruppe som består av prosjektleder, en representant fra stiftelsens rådgivende utvalg og 2 representanter fra akademimedlemmene har ansvar for gjennomføringen av programmet. 

Akademiet deler også ut to priser, årlig, en for beste publikasjon og en for beste formidling. Prisutdelingen skjer på Høstsamlingen for K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning. De første prisene ble delt ut i oktober 2021.

Fakta om Akademiet:

Prosjektleder: professor Kristian Hveem
Periode: 2021-2024
Vertsinstitusjon: NTNU, K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi
Tildeling: 2,35 MNOK
Akademiets nettside

Programmets styringsgruppe:

Kristian Hveem, K.G. Jebsen-senter for genetisk epidemiologi (NTNU)
Emil Knut Stenersen Espe, K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning (UiO)
Asgeir Kobro-Flatmoen, K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom (NTNU).
Ulf Smith, Gøteborgs universitet.

Kontakt senteret:

K. G. Jebsen- senter for genetisk epidemiologi

Besøksadresse: Øya helsehus, 1. etasje, Håkon Jarls gate 11


Postadresse:
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Postboks 8905, 7491Trondheim.

 

Aktuelt fra stiftelsen