K.G. Jebsen forskningssenter på hjernekreft

Det primære målet med senteret er å finne fram til bedre og mer forutsigbar behandling av pasienter med ondartede hjernesvulster.

Etableringen av dette tverrfaglige senteret ble mulig takket være støtte fra  Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen,  det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus. Dessuten mottar forskerne på senteret støtte fra Kreftforeningen,  Norges forskningsråd,  Bergens forskningsråd og EU-kommisjonen.

K.G. Jebsen forskningssenter på hjernekreft og Universitetet i Bergen-NorLux-samarbeidet fremmer fremragende forskning på hjernesvulster og samler ekspertisen til forskere, kliniske granskere og leger i et virtuelt laboratoriemiljø ved Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og forskningsinstituttet Luxembourg Institute of Health (L.I.H.) i Luxembourg. Et stimulerende forskningsmiljø har blitt skapt der forskere kan dele ideer, ressurser og utstyr i en atmosfære som fremmer fremragende nevro-onkologisk forskning, vitenskapelig produksjon og klinisk forskning.

Formål
Det primære målet for K.G. Jebsen forskningssenter på hjernekreft er å finne fram til bedre og mer forutsigbar behandling for pasienter med ondartede hjernesvulster. Dette skal gjøres ved å overføre viktig ny kunnskap fra våre omfattende forskningsaktiviteter til kliniske forsøk der forskere og klinisk helsepersonell samarbeider for å gjøre laboratoriefunnene til nye eller forbedrede behandlingsformer.

Fokus
Vi fokuserer på primære hjernesvulster så vel som metastaser i hjernen. Aktivitetene i våre forskningslaboratorier NorLux fokuserer på både grunnforskning og translasjonsforskning med sikte på å bedre vår forståelse av hvordan hjernesvulster oppstår og på å beskrive mekanismene bak tumorvekst. K.G. Jebsen forskningssenter på hjernekreft fokuserer på å overføre denne kunnskapen til klinisk praksis.

Styre:

Professor Rolf Bjerkvig
Senterleder, professor ved UiB og Institute of Health (L.I.H.), Luxembourg.

Professor Morten Lund-Johansen
Haukeland universitetssykehus.

Professor Olav Mella
Avdelingsleder, Haukeland universitetssykehus

Fakta om senteret:

Leder: Rolf Bjerkvig
Startår: 2014
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 16 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen Brain Tumor Research Centre

Kontakt senteret:

K.G. Jebsen Brain Tumour Research Centre
University of Bergen
Department of Biomedicine
Jonas Liesvei 91
5009 Bergen
Norway

Rådgivende utvalg:

Professor, Dr. med. Michael Weller
Laboratory of Molecular Oncology Department of Neurology University Hospital Zurich, Switzerland.

Professor James Rutka,  M.D, Ph.D, FRCSC
Chair, Division of Surgery Co-director,  The Arthur and Sonia Labatt Brain Tumour Research Centre University of Toronto, Canada.

Professor dr. Manfred Westphal
Department of Neurosurgery University Cancer Center, Hamburg, Germany Neuro-Oncology Program Hospital.

Medieomtale

Bergens Tidende, 3.7.2015:
Jeg har ikke sett liknende i mine 20 år som forsker

Det norske kongehus 08.05.2015
Kong Harald overrakte Kong Olav Vs Kreftforskningspris til senterleder Rolf Bjerkvig. Kreftforeningen intervjuer Rolf Bjerkvig i anledning utdeling av Kong Olav Vs Kreftforksningspris

Dagens medisin, 18.6.2015:
Ny bruk av gammelt antipsykotika?

Bergens Tidende, 3.6.2015:
Kreft er like komplisert som livet

På Høyden, 16.6.2014:
Vil oversette kreftkunnskap til behandling

Dagens medisin, 13.6.2014:
Åpner forskningssenter for hjernekreft

Bergens Tidende, 11.12.2013:
Bergensforsker får 16 millioner

Aktuelt fra stiftelsen