Kultursatsingen – utvalgte prosjekter av høy kvalitet

Stiftelsens første tildeling til kulturfeltet kom i 2011 og besto av støtte til Leif Ove Andsnes og Maler Chamber Orchestra sitt Beethovenprosjekt, støtte til Festspillene i Bergen og til Bergen filharmoniske orkester i opptakten til orkesterets 250-årsjubileum. Dette var tre store prosjekter med høyt kunstnerisk potensiale som ble utvalgt for å kunne virke godt sammen. Kultursatsingen er senere utvidet til å omfatte flere prosjekter som også støtter opp om hverandre og stimulerer til samarbeid både lokalt og internasjonalt.

Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og initierer samarbeid utfra egne prioriteringer.

Aktuelt fra stiftelsen