Bergen filharmoniske orkester

Samarbeidet startet med støtte på 12,1 millioner kroner knyttet til kunstnerisk utvikling som opptakt til orkesterets 250-års jubileum i 2015. I 2016 ble samarbeidet fornyet for en ny femårig periode med ny tildeling på 11 millioner kroner til følgende tre prosjekter:

  • Reengasjement av sjefdirigent Edward Gardner
  • Digitalt konserthus
  • Engasjement av fremragende solister og dirigenter

Gjennom satsingen ønsker stiftelsen å styrke Bergen Filharmoniske Orkesters kunstneriske og formidlingsmessige virksomhet. Orkesterets adm. dir. Bernt E. Bauge sier følgende om dette:

Den generøse støtten fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har vært både utløsende og avgjørende bidrag til orkesterets store jubileumssatsninger de siste årene. Støtten har muliggjort etablering av en ny strømmetjeneste for klassisk musikk, Bergen Filharmoniske Orkesters digitale konserthus. Tjenesten, den første av sitt slag i Norge, har på kort tid fått et stort publikum og har et enda større potensiale. Støtten har bidratt til en ytterligere kvalitetsheving av de solister og dirigenter som opptrer med orkesteret, samt sørget for at våre gjestende pianister har et førsteklasses flygel å spille på. Alt dette er uvurderlige bidrag til orkesterets internasjonale satsing og anseelse.

Kort om prosjektene

Stiftelsen har siden 2011 støttet orkesterets kunstneriske og formidlingsmessige virksomhet som følger:

2011 – 2015

12,1 MNOK: Nytt konserflygel, Digitalt konserthus, gjestedirigenter og solister, ny solocellist, gjestespill på PROMS i London og jubileumskonsert i anledning 250-årsjubileet i 2015.

2016

2,7 MNOK: videreutvikling av Digitalt konserthus

2017 – 2021

11 MNOK: reengasjement av sjefsdirigent, engasjement av fremragende gjestedirigenter og solister, videreutvikling av Digitalt konserthus

Se nettside

Aktuelt fra stiftelsen