Hvordan vi arbeider

Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Dette gjelder for alle typer prosjekter. Stiftelsens midler blir på denne måten effektivt brukt til prosjekter som er i samsvar med våre samarbeidspartneres strategier og prioriteringer.

Hvilken rolle skal stiftelsens støtte spille?

Støtte fra stiftelsen skal gjøre en tydelig forskjell og muliggjøre utvalgte prosjekter som ellers ikke ville ha latt seg gjennomføre. Stiftelsen og samarbeidspartnerne har et felles ansvar for å synliggjøre hvilken forskjell støtten utgjør. Programmene blir evaluert for å sikre kvalitet og måloppnåelse, se for eksempel evalueringen av de medisinske sentrene fra 2014; Evaluation of Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsens Support of Translational Medicine.

Kulturprosjekter

Stiftelsen vil yte bidrag til fremme av kunst (herunder utøvende kunst) på internasjonalt toppnivå. Gjennom sine tildelinger ønsker stiftelsen å styrke norsk kulturliv og om mulig oppnå synergieffekter mellom ulike prosjekter.

Forskning

Gjennom sin virksomhet ønsker stiftelsen å styrke fri og uavhengig norsk forskning samt bidra til å bygge forskningsmiljøer på internasjonalt toppnivå. Stiftelsen  vil inntil videre konsentrere sin innsats om medisinsk og marin/maritim forskning. Innen disse feltene vil en igjen konsentrere innsatsen om relativt få, større prosjekter.

Stiftelsen kommer også her til selv å initiere kontakt med aktuelle fagmiljøer for å få frem søknader som deretter vil undergå fagfelleevaluering. Slike kontakter vil bli foretatt i samarbeid og forståelse med institusjonene og fagmiljøene.

Hvordan søke støtte fra stiftelsen?

Stiftelsen tar selv kontakt med aktuelle samarbeidspartnere, enten direkte og/eller gjennom utlysninger. I begge tilfeller vil prosessen fram mot en eventuell tildeling gjennomføres i flere steg, som regel gjennom utlysning / invitasjon til å søke, søknadsbehandling med ekstern kvalitetssikring, møter / intervju og avtaleinngåelse. Prosessen vil være tilpasset prosjektet og fremgå av utlysningene eller klargjøres for de aktuelle søkerne.

Se utlysninger her: utlysninger