Kristian Gerhard Jebsen

Kristian Gerhard Jebsen (1927-2004) grunnla Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS (KGJS) i 1967. Allerede året etter tok han initiativet til dannelsen av den internasjonale rederipoolen Gearbulk Ltd, der hans eget rederi var en av i alt fire deltagere. Jebsens enestående kunnskaper om internasjonal shipping kombinert med hans visjonære evner, store arbeidskapasitet og evne til å motivere og lede, satte ham i stand til å bygge opp virksomheter som i dag er verdensledende på sine områder.

Rederen og etableringen av virksomheten

Kristian Gerhard Jebsen huskes som en markant og nyskapende aktør i utviklingen av shippingindustrien fra 1950-årene og helt frem til han døde i London i 2004. Han ble født i Bergen den 23. januar 1927, og tok examen artium der i 1944. Etter frigjøringen i 1945, arbeidet han en periode i United Maritime Authority (Nortraship) i London. Derfra dro han i 1946 til New York for å studere ved Columbia University, der han i 1948 tok en B.A.-grad i Business Administration. Deretter arbeidet han som skipsmegler i henholdsvis New York, Paris og London, inntil han i 1953 gikk inn i familierederiet Kristian Jebsens Rederi AS. Han bidro sterkt til moderniseringen og utviklingen av rederiet, og han var helt sentral i nysatsingen på bulkskip.

Fra 1967 satset Kristian Gerhard Jebsen på sin egen rederivirksomhet i KGJS, og fra da av utviklet han en gruppering som i dag blant annet eier og driver en flåte på i alt 110 skip over hele verden.

KGJS er fortsatt i familien Kristian Gerhard Jebsens eie, og under rederiet inngår i dag følgende shippingaktivteter: SKS OBO & Tankers, KGJ Cement og KGJS Ship Management. I tillegg eier familien også aksjemajoriteten i Gearbulk Holding Limited, der japanske Mitsui-OSK Lines er partner og medaksjonær. KGJ-gruppens investeringsvirksomhet utenom shippingsektoren ivaretas av Jebsen Asset Management.

Etablering av stiftelsen og minnet etter Kristian Gerhard Jebsen

Kristian Gerhard Jebsens familie ønsker å hedre den avdøde skipsrederens minne og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Derfor tok Aud Jebsen i 2009 initiativet til å danne Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, som hun har etablert sammen med sine tre sønner.

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

En søsterstiftelse, uavhengig av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, er etablert i Sveits. The Kristian Gerhard Jebsen Foundation har som formål å “enhance the well-being of people and promote human and social development, through support of grantees in the areas of health, education, science, culture and environment, in Switzerland and abroad.”