Rådgivende utvalg

Professor Hanne Flinstad Harbo,
Universitetet i Oslo

Professor Carl-Henrik Heldin,
Uppsala universitet

Professor Gitte Moos Knudsen,
Rigshospitalet, København

Professor Stener Kvinnsland,
Universitetet i Bergen

Professor Ulf Smith,
Sahlgrenska universitetssykehus, Gøteborg

Utvalget har følgende virkefelt og mandat:

  • gi råd til styret om relevante kriterier for utvelgelse av områder innenfor medisinsk forskning som Stiftelsen KGJ kan engasjere seg i
  • fremme forslag om aktuelle fagmiljøer eller fagdisipliner som kan fremme søknader om tideling av midler fra Stiftelsen KGJ
  • ta del i den overordnete vurderingen av innkomne søknader, og skal til hjelp i dette arbeidet benytte seg av eksterne faglige vurderinger
  • på bakgrunn av ovenfor nevnte punkter fremme forslag til Stiftelsen KGJ´s styre om konkrete prosjekter som foreslås støttet
  • ta del i vurderingen av fremdriften i de igangsatte forskningsprosjektene, og årlig rapportere tilbake til Stiftelsen KGJ´s styre om dette.