Professor Carl-Henrik Heldin mottar prestisjetung pris

Professor Carl-Henrik Heldin ved Uppsala universitet mottar Anders Jahres store medisinske pris 2019 for sitt  bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft.

Heldin er medlem i stiftelsens rådgivende utvalg og vi vil med dette gratulere så mye med prisen!

Prisen er en av Nordens høyest rangerte priser og deles ut av Universitetet i Oslo. Les mer om tildelingen her.

Ingressfoto: Mikael Wallerstedt