Gratulerer med ERC Consolidator Grant Johanna Olweus!

Leder av K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft professor Johanna Olweus har fått 20 millioner kroner fra European Research Council (ERC) til forskning på immunterapi.

Olweus har ledet K.G.Jebsen senter for immunterapi mot kreft siden 2013. Senteret er nå inni i sitt siste år med finansiering.

– Det springbrettet jeg og gruppen har fått gjennom langvarig forskningsfinansiering og støtte fra institusjonene der forskningen har foregått, altså UiO og OUS, og gjennom Forskningsrådet, Helse Sør-Øst, Kreftforeningen og ikke minst Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, har vært helt avgjørende for å komme der vi er i dag, sier hun.

Les mer: