Forskning på Nobel-nivå til nytte for Alzheimer-rammede

Nytt K.G. Jebsen-senter ved NTNU skal forske på årsaker til og behandling av Alzheimers sykdom. På verdensbasis er 50 millioner mennesker rammet av Alzheimers per i dag, tallet er økende, sykdommen er lite forstått og det finnes ingen kur.  

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på Alzheimer-forskning. NTNU, Helse Midt-Norge og St. Olavs universitetssykehus følger opp med betydelige midler til forskningen ved senteret. Senteret har derfor et budsjett på 74 millioner totalt over de neste fem år. Det er professor Edvard I. Moser ved Kavli-instituttet ved NTNU som er senterets leder. 

– Skarp konkurranse og høy faglig kvalitet har på kort tid gitt K.G. Jebsen-sentrene et kvalitetsstempel. For å understreke at dette absolutt også gjelder for årets

Sveinung Hole, Foto Melanie Burford/SKGJ

nye K.G. Jensen-sentre, vil jeg gjerne sitere evalueringspanelet for årets tildelinger: “We were highly impressed by the caliber of the (..) applications, which were all internationally competitive“, sier daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Sveinung Hole. Videre, utdyper han at –..ved K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom vet vi at kvaliteten er på Nobel-nivå, og vi er svært glade for at SKGJ kan bidra til å toppe laget i arbeidet med å gi håp for pasienter som er rammet av en sykdom som i dag ikke lar seg helbrede.

Grethe Aasved, Administrerende direktør ved St. Olavs hospital uttaler «Det nye Jebsen-senteret er en fantastisk konkretisering av ambisjonene for det integrerte universitetssykehuset. Fremragende forskning og fremragende pasientbehandling hører sammen og det nye K. G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom bygger bro mellom nobelprisvinnendehjerneforskning og sykehuset. Og aller viktigst er dette en fantastisk nyhet som kan bety utrolig mye for pasientene. Det tette samarbeidet mellom universitet og sykehus her i Trondheim gjør at vi har de besteforutsetninger for å lykkes.»

K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom

Den vanligste formen for Alzheimer sykdom starter i et lite område som kalles entorhinal cortex. Spesielle hjerneceller i dette området er de første i hjernebarken som angripes og dør av sykdommen. Dette området er det samme som inneholder gitter-cellene og rom-kodingsmekanismene som var grunnlaget for Nobelpristildelingen til Moser, Moser og O’Keefe i 2014. Edvard I. Moser og hans team har derfor en unik kunnskap om hjernens mekanismer for å håndtere ROM og TID (hjernens navigasjonssystem). Forståelse av ROM og TID er også blant de første funksjonene som svekkes hos Alzheimer-rammede

  • Vi i G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom vil ta utgangspunkt i hjernens navigasjonssystem – undersøke hvorfor dette området angripes, hvordan diagnosen bedre kan settes, hvordan angripe, stoppe og forhindre sykdommens utvikling, uttaler senterleder Edvard Moser, ” vi har topp moderne avbildingsteknologi tilgjengelig, sterke nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og vil i tillegg benytte spesielt utviklede tester for å nå våre vitenskapelige mål”.

Pål Rickard Romunstad, prodekan for forskning, Det medisinske fakultet, NTNU, Anne Marie Haga utdelingsansvarlig SKGJ, Sveinung Hole daglig leder SKGJ, professor Edvard I Moser, senterleder, NTNU,Instituttleder Kay Gastinger Kavlisenteret, Björn Gustavsson, dekan Det medisinske fakultet, NTNU. Foto: Hans W. Gullestad

Pasientrettet forskning av høy internasjonale kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 661 millioner kroner hvorav 456 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. For oversikt over etablerte sentre, se https://stiftkgj.no/hva-vi-gjor/k-g-jebsen-medisinske-sentre/

For mer informasjon, kontakt:
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Sveinung Hole, daglig leder: Telefon: +47 479 00 111. E-post: sh@stiftkgj.no

Ingressfoto: Hans W. Gullestad