Les om prosjektene som fikk støtte i 2019 – Årsberetningen 2019

Hvis du lurer på hvilke prosjekt som stiftelsen tildelte støtte til i 2019, finner du all informasjon i stiftelsens årsberetning for 2019.

2019 var et jubileumsår og de samlede tildelingene til både kultur- og forskning kan du få en kortversjon av ved å lese jubileumsbrosjyren.  Øvrige årsberetninger kan du finne her.