Årsberetninger

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ble etablert 31. mars 2009 til minne om skipsreder Kristian Gerhard Jebsens liv og virke og som forlengelse av hans bidrag til positiv samfunnsutvikling. Stiftelsens formål er å yte bidrag til fremme av akademia, forskning, kunst, medisinske og sosiale tiltak, samt tiltak som fremmer samfunnsutvikling og bevarer miljøet.

Midlene som stiftelsen i utgangspunktet disponerer er mottatt som gave fra Kristian Gerhard Jebsens ektefelle, Aud Jebsen, ved etableringen av stiftelsen. I tillegg har stiftelsen mottatt donasjoner fra Kristian Gerhard Jebsen Foundation i 2011, 2012 og 2018 på tilsammen USD 45 millioner.

Ved årsskiftet 2020/2021 var stiftelsens egenkapital 684 mNOK, og det var avtalefestet tildelinger for i alt 663 mNOK til prosjekter som faller innenfor stiftelsens vedtekter og satsningsområder.

I styrets årsberetning gis det en utfyllende presentasjon av aktiviteten i stiftelsen, herunder årets tildelinger og stiftelsens satsingsområder. Årsberetninger kan lastes ned her: