Nytt K.G. Jebsen-senter ved UiB skal forske på Parkinsons sykdom

Forskning til nytte for personer med Parkinsons sykdom: Et nytt K.G. Jebsen-senter ved UiB skal forske på årsaker til og behandling av Parkinsons sykdom.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsning på Parkinson-forskning. Universitetet i Bergen følger opp med betydelige midler til forskningen ved senteret. Senteret har derfor et budsjett på 46 millioner totalt over de neste fem år.

Det er professor og overlege Charalampos Tzoulis ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus som er senterets leder.

Parkinsons sykdom rammer ca. 8.000 mennesker i Norge og mer enn 10 millioner i verden, og antallet forventes doblet i løpet av de kommende 20 år. Per i dag finnes det ingen behandlinger som kan bremse, stoppe eller forebygge sykdomsutviklingen. Dermed er Parkinson sykdom en av vår tids største helsemessige og sosioøkonomiske utfordringer globalt.

Bedre diagnostisering og behandling

Hovedmålet med det nye K.G. Jebsen-senteret for Parkinsons sykdom er todelt:
Bedre diagnostisering og identifisering av undergrupper, og skreddersydd behandling mot ulike varianter av sykdommen.

Overlege, professor og senterleder Charalampos Tzoulis. Foto: Eivind Senneset

– For det første skal vi utvikle metoder for mer nøyaktig og tidlig diagnostisering av personer med Parkinson. Vår forskning tyder på at Parkinson ikke er én sykdom, men mange – og at det finnes undergrupper av pasienter med ulike sykdomsmekanismer, forteller senterleder Tzoulis.

Ved å identifisere disse undergruppene, og mekanismene som driver sykdommen i hver undergruppe, kan vi utvikle og teste skreddersydd behandling mot de ulike variantene av sykdommen.

Senteret skal også øke tilbudet til Parkinson-pasienter om å delta i behandlingsstudier betydelig.

– Vi håper at den endelige leveransen vil være nye og banebrytende behandlinger som kan gjøre en tydelig forskjell for mennesker med Parkinsons sykdom, sier Tzoulis.

NRK omtaler nylig publiserte forskningsfunn fra Tzoulis og hans kollegaer. 

I tillegg til Tzoulis får tre andre forskere ved Det medisinske fakultet status som Principal Investigators (PI) i senteret: Dr Lilah Toker fra Klinisk institutt 1, samt professor Aurora Martinez og professor Mathias Ziegler fra Institutt for biomedisin.

Senteret vil utgjøre en vesentlig forskjell

– Parkinson er en sykdom som du lever med resten av livet. I dag handler all behandling om å lindre symptomer. Det at det nå satses så mye på et senter som kan bidra til bedre diagnostiering og behandling er fantastisk gode nyheter, både for de som har Parkinsons sykdom, deres pårørende og samfunnet ellers, sier generalsekretær Britt Inger Skaanes i Norges Parkinsonforbund.

– Vi har stor tro på at etableringen av Norges første forskningssenter med fokus kun på Parkinsons sykdom vil ha stor betydning fremover for forskning, behandling og oppfølging av mennesker med Parkinsons sykdom og utgjøre en vesentlig forskjell. Senteret vil være et viktig bidrag i arbeidet med å skape økt oppmerksomhet rundt sykdommen og involvere brukere og pårørende i nye behandlingsstudier og deltakelse i klinisk forskning. Forbundet ser frem til et tett og godt samarbeid med det nye K.G. Jebsen senteret, sier generalsekretæren.

Sveinung Hole, daglig leder i
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.
Foto: Paul S. Amundsen /TMS

–– K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Haukeland universitetssykehus og UiB, og er et kraftfullt spleiselag mellom institusjonene og stiftelsen. Senteret har ambisjoner om å levere ny banebrytende behandling – det setter standarden for arbeidet ved senteret og er gode nyheter for en pasientgruppe som i dag ikke har et godt behandlingstilbud. Vi gratulerer med det nye senteret i Bergen og gleder oss til å få følge med fremover, sier Sveinung Hole, daglig leder i stiftelsen.

Pasientrettet forskning av høy internasjonal kvalitet
Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen har bevilget i alt 735 millioner kroner hvorav 539 millioner kroner til medisinsk forskning i Norge gjennom senterordningen som ble lansert i 2010. Satsingen innebærer samarbeid mellom stiftelsen og norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo, som også bidrar med betydelige ressurser. I utvelgelsesprosessen er faglig kvalitet overordnet kriterium, og det tas ingen geografiske eller tematiske hensyn. Se her for oversikt over etablerte sentre.

Kontaktpersoner for media
Leder for K.G. Jebsen-senter for Parkinson sykdom:
Professor Charalampos Tzoulis: Telefon +47 55 97 50 45, E-post: charalampos.tzoulis@uib.no

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen:
Sveinung Hole, daglig leder: Telefon: +47 479 00 111. E-post: sh@stiftkgj.no

Norges Parkinsonforbund
Britt Inger Skaanes, generalsekretær: Telefon +47 92 82 20 51. E-post: britt.inger.skaanes@parkinson.no

Ingressfoto: Melanie Burford/Silvereye pictures/TMS