K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

Senteret vil kombinere klinisk forskning med genetiske storskala-analyser og studier i ulike modellsystemer. Slik vil forskerne utvikle nye diagnostiske verktøy som så kan testes i populasjonsbaserte registre og biobanker med mål om forbedret pasientbehandling.

Tre hovedmål for virksomheten:

1) Å finne nye genetiske risikofaktorer for diabetes og dens komplikasjoner

2) Å avdekke nye sykdomsmekanismer involvert i diabetes

3) Å utvikle og iverksette målrettet og forbedret behandling av diabetes

ORGANISERING
Senteret har samlet ekspertise innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforskning i ett laboratorium lokalisert til det nye Barnesenteret ved Haukeland Universitetssjukehus. Med nær beliggenhet til Institutt for klinisk medisin, Bygg for biologiske basalfag, Laboratorieblokken og Sentralblokken ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssjukehus, ligger det godt til rette for å utvikle senteret som et kraftsenter innen klinisk, epidemiologisk og eksperimentell forskning.

Forskergrupper:

Gruppe for klinisk medisin (gruppeleder: prof. PÅL R NJØLSTAD) arbeider med å bedre klinisk karakterisering av diabetes og å analysere helseregistre og biobanker for å finne nye diabetesgener og risikofaktorer.

Gruppe for molekylær genetikk (gruppeleder: prof. ANDERS MOLVEN) bruker genetiske storskala-analyser på ulike pasientmaterialer og tester nye varianter i familier og registre.

Gruppe for biomarkører og funksjonelle studier (gruppeleder: prof. GUNNAR MELLGREN) analyserer biomarkører og proteinfunksjon i celle- og dyremodeller, og tester resultatene i store pasientmaterialer.  

Gruppe for kardiovaskulær sykdom og komplikasjoner (gruppeleder: prof. OTTAR NYGÅRD) har tilgang på materialer med høy datakvalitet innen hjertesykdommer og kardiovaskulære komplikasjoner og bruker disse for å finne nye biomarkører.

Gruppe for epidemiologi og biostatistikk (gruppeleder: prof. ROLV TERJE LIE) bruker Mor- og barnstudien, Medisinsk fødselsregister og HUNT-biobanken for å studere gener assosiert med overvekt og diabetes.

Gruppe for stamcelleforskning (gruppeleder: prof. Helge Ræder): Tillaging av voksne stamceller og deretter tillaging av bukspyttkjertel-celler for studier av diabetes og bukspyttkjertelsvikt.

Faglig styre
Faglig styre for KG Jebsen senter for Diabetesforskning består av: Prof. Leif Groop, Lund University; Prof. Peter Arner, Karolinska Institute og Prof. Karen Temple, University of Southampton.

Gruppeledere:

Professor Pål R. Njølstad, MD PhD.

Professor Rolv Terje Lie, PhD

Professor Gunnar Mellgren, MD PhD

Professor Anders Molven, PhD

Professor Ottar Nygård, MD PhD

Professor Helge Ræder MD PhD

Fakta om senteret:

Leder: Pål R. Njølstad
Startår: 2012
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen
Tildeling: 16 + 9 MNOK
Hjemmeside: K.G. Jebsen-senter for diabetesforskning

Kontakt senteret:

KG Jebsen senter for Diabetesforskning

Universitetet i Bergen
Barne- og ungdomssjukehuset, 6. etg., Blokk 2
Haukelandsbakken 15
N-5021 Bergen
NORWAY

Aktuelt fra stiftelsen

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR