Edvard Grieg Internasjonale Pianokonkurranse arrangeres i Bergen annethvert år, neste gang 1.- 9. september 2018. Ambisjonen er å styrke konkurransen som en attraktiv og prestisjetung arena som gir unge pianister gode karrieremuligheter samtidig som de får anledning til å bli bedre kjent med Grieg i komponistens eget hjem. Konkurransen har i senere år etablert som en attraktiv arena med lokal identitet og internasjonal faglig integritet.

Konkurransen gjennomføres med stort lokalt engasjement og i samarbeid med Bergen filharmoniske orkester. Deltarne innlosjeres i private hjem og tilbys betalte konserter, ekskursjoner, mesterklasser og opplevelser med sine vertsfamilier. Dette gjør konkurransen til en inkluderende og raus inngang til Griegs musikk og musikkbyen Bergen. Konkurransen har personlighet og varme på den ene side og høye krav til utøvere og juryarbeid på den andre.

Stiftelsen har vært eneste private bidragsyter til konkurransen siden den ble flyttet til Bergen og Griegs hjem på Troldhaugen i 2012.

Kort om konkurransen

Konkurransen har fått honnør for sin åpenhet og transparens rundt juryarbeidet, for eksempel ved at jurymedlemmers stemmegivning offentliggjøres. Det britiske fagtidsskriftet “The Pianist” fremhever konkurransens “remarkable standard, high-quality judging and big prizes” og hevder at den har  “certainly found its place in the world”.

 

Se nettside

Aktuelt fra stiftelsen