Utlysninger

Aktiv utlysning:

Utlysning for K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning er nå åpen – søknadsfrist 6. mai kl 12:00:

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser med dette ut midler til to nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.

De nye sentrene vil bli en del av stiftelsens satsing innenfor translasjonell medisin som nå omfatter 22 forskningssentre etablert i nært samarbeid med de medisinske fagmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Full utlysningstekst

Maler for søknadsdokumenter:  

Research Plan Template (last ned)
Budget Template (last ned)

Søknadsfrist 6. mai 2021, kl 12:00

 

Forrige utlysning:

Utlysning 2019 – K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning. Tildeling ble gitt til K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom ved NTNU og K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser ved UiO.

Evaluering av satsingen på K.G. Jebsen-sentre 2014 og 2018

Stiftelsens program i translasjonell medisin ble evaluert i 2018 av professor Bente Klarlund Pedersen (Rigshospitalet / Københavns universitet), professor emeritus Olli Jänne (University of Helsinki) og professor Mats Benner (Lunds Universitet). Oppdraget til evalueringspanelet ble formulert på følgende måte: The main question was whether the funding scheme is working as intended; is it making a positive difference for Norwegian translational medical research? Is the programme contributing to raising this research to a high international level?
Les evalueringsrapporten her:
Evaluation Report on the Program of Translational Medicine Sponsored by Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsens satsing på translasjonsmedisin ble i 2014 evaluert av Mats Benner (Lunds Universitet) and Lars Terenius (Karolinska Institutet). Det var ingen utlysning dette året. Les evalueringsrapporten her: Evaluation of The Kristian Gerhard Jebsen Foundation’s Support of Translational Medicine.

 

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Tracking of user behavior and aquisition of users.

Google analytics

Other

The session cookie creates a session for visitors. The GDPR cookie sets preferences on accepted cookies.

Session cookie, GDPR