Utlysninger

Utlysning 2019 – K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser med dette ut midler til nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.

De nye sentrene vil bli en del av stiftelsens satsing innenfor translasjonell medisin som nå omfatter 20 forskningssentre etablert i nært samarbeid med de medisinske fagmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Maler for søknadsdokumenter:  

Søknadsfrist 6. mai 2019 kl 12:00

Evaluering av satsingen på K.G. Jebsen-sentre 2014 og 2018

Stiftelsens program i translasjonell medisin ble evaluert i 2018 av professor Bente Klarlund Pedersen (Rigshospitalet / Københavns universitet), professor emeritus Olli Jänne (University of Helsinki) og professor Mats Benner (Lunds Universitet). Oppdraget til evalueringspanelet ble formulert på følgende måte: The main question was whether the funding scheme is working as intended; is it making a positive difference for Norwegian translational medical research? Is the programme contributing to raising this research to a high international level?
Les evalueringsrapporten her:
Evaluation Report on the Program of Translational Medicine Sponsored by Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsens satsing på translasjonsmedisin ble i 2014 evaluert av Mats Benner (Lunds Universitet) and Lars Terenius (Karolinska Institutet). Det var ingen utlysning dette året. Les evalueringsrapporten her: Evaluation of The Kristian Gerhard Jebsen Foundation’s Support of Translational Medicine.