Utlysninger

Aktiv utlysning:

Utlysning for K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning er nå åpen – søknadsfrist 6. mai kl 12:00:

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser med dette ut midler til to nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus.

De nye sentrene vil bli en del av stiftelsens satsing innenfor translasjonell medisin som nå omfatter 22 forskningssentre etablert i nært samarbeid med de medisinske fagmiljøene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Full utlysningstekst

Maler for søknadsdokumenter:  

Research Plan Template (last ned)
Budget Template (last ned)

Søknadsfrist 6. mai 2021, kl 12:00

 

Forrige utlysning:

Utlysning 2019 – K. G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning. Tildeling ble gitt til K.G. Jebsen-senter for Alzheimers sykdom ved NTNU og K.G. Jebsen-senter for utviklingsforstyrrelser ved UiO.

Evaluering av satsingen på K.G. Jebsen-sentre 2014 og 2018

Stiftelsens program i translasjonell medisin ble evaluert i 2018 av professor Bente Klarlund Pedersen (Rigshospitalet / Københavns universitet), professor emeritus Olli Jänne (University of Helsinki) og professor Mats Benner (Lunds Universitet). Oppdraget til evalueringspanelet ble formulert på følgende måte: The main question was whether the funding scheme is working as intended; is it making a positive difference for Norwegian translational medical research? Is the programme contributing to raising this research to a high international level?
Les evalueringsrapporten her:
Evaluation Report on the Program of Translational Medicine Sponsored by Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

Stiftelsens satsing på translasjonsmedisin ble i 2014 evaluert av Mats Benner (Lunds Universitet) and Lars Terenius (Karolinska Institutet). Det var ingen utlysning dette året. Les evalueringsrapporten her: Evaluation of The Kristian Gerhard Jebsen Foundation’s Support of Translational Medicine.