Utlysning: K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen lyser ut forskningsmidler til 2 nye K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning med oppstart i 2022. De nye sentrene vil inngå i stiftelsens satsing på translasjonsmedisin som siden 2011 har bidratt til å etablere til sammen 22 K.G. Jebsen-sentre ved norske medisinske fakulteter og universitetssykehus. Satsingen ble i 2018 evaluert av et internasjonalt panel. Evalueringen anbefaler videreføring av ordningen bl.a. med forsterket vekt på faglig ledelse sammen med en utvidelse av senterperioden. Nye sentre gis derfor en virketid på 5 år.

Søknadsfrist er 6. mai 2021 kl 12.

Utlysningen kan du lese mer om her.

Ingressfoto: Melanie Burford, Silvereye Pictures/SKGJ